Economisch krachtig en sociaal Nederland.

Een economisch krachtig en sociaal Nederland vraagt om optimale arbeidsdeelname in verantwoorde arbeidsrelaties en in een gezonde, veilige werkomgeving. Mensen voelen er zich gestimuleerd om aan het werk te gaan, ook omdat er voor hen bestaanszekerheid tegenover staat. Alleen als arbeidsparticipatie geen doel meer is of werk niet beschikbaar, is inkomensondersteuning aan de orde.

Regels, voorschriften en wetten worden door onze volksvertegenwoordigers opgesteld om nageleefd te worden. Als iedereen die verantwoordelijkheid voelt en neemt, komt dat ons allen ten goede. Bij werkgevers die hun verplichtingen naleven, komen de gezondheid en veiligheid van werknemers niet in gevaar en wordt oneerlijke concurrentie voorkomen. Als uitkeringsgerechtigden niet frauderen, ondervinden alle burgers daarvan de voordelen: belastingen en premies hoeven niet (extra) verhoogd. Bovendien bevordert het naleven van regels het rechtvaardigheidsgevoel van burgers en bedrijven. Geloofwaardigheid, houdbaarheid en draagvlak van het overheidsbeleid worden versterkt. De belastingbetaler heeft er vertrouwen in dat zijn geld goed wordt besteed.

Consillium draagt in uw organisatie graag bij aan dit Nederland.


Werving en selectie

De professionals van Consillium beschikken over gedegen en brede kennis en ervaring op het gebied van Sociale Zekerheidswetten. In de lijst op deze pagina vindt u welke professionals wij kunnen bieden voor het realiseren van uw doelstellingen door middel…

Lees meer

Kwaliteitswaarborging

Consillium ondersteunt uw kwaliteitsborging door middel van het juist adviseren in en het actief verbeteren van uw bedrijfsproces.

Advies Handhaving voor gemeenten

Handhaving is een belangrijk strategisch thema voor gemeenten. Als cliënten een aanvraag indienen voor een WWB-uitkering, dan beoordeelt de gemeente…

Lees meer

Terugvordering en incasso

Steeds meer bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met een afnemende betaaldiscipline bij hun afnemers. Ze hebben behoefte aan een efficiënte en effectieve incasso om hun openstaande vorderingen te innen via een slimme en vooral klantgerichte werkwijze, waarbij kosten en…

Lees meer