Excellentie in dienstverlening

Consillium biedt een variëteit aan ondersteuning in het kader van sociaal-maatschappelijke dienstverlening.
Wij voorzien hierbij in deeldiensten zoals advies en ondersteuning, maar ook in de uitvoering van het volledig traject.

Consillium | Excellentie in dienstverlening
Consillium | Excellentie in dienstverlening

Economisch krachtig en sociaal Nederland

Een economisch krachtig en sociaal Nederland vraagt om optimale arbeidsdeelname in verantwoorde arbeidsrelaties en in een gezonde, veilige werkomgeving. Mensen voelen er zich gestimuleerd om aan het werk te gaan, ook omdat er voor hen bestaanszekerheid tegenover staat. Alleen als arbeidsparticipatie geen doel meer is of werk niet beschikbaar, is inkomensondersteuning aan de orde.

Onze diensten

Maatwerk, met de juiste gereedschappen

background-pattern-random-question-marks

Thema onderzoeken

Met de inzet van kwalitatief en kwantitatief themaonderzoeken bieden we organisaties inzicht in de effecten van hun beleid.

business-session

Coaching

Via onze training en coaching kunnen we u helpen met het bereiken van uw individuele en persoonlijke doelen in het sociaal domein.

real-estate-broker-agent-presenting-consult-customer-decision-making-sign-insurance-form-agreement

Huisbezoeken sociale zekerheid

We leggen hier huisbezoeken af en gaan sterk in gesprek voor het herkennen van achterliggende problematieken.

business-people-shaking-hands-one-them-holding-fingers-crossed-back-represents-betrayal

Fraude onderzoek

U kunt onze professionals door middel van detachering inhuren. Alle werkzaamheden worden dan uitgevoerd onder leiding van en volgens de protocollen van uw organisatie. 

high-view-calculator-coins-with-copy-space

Terugvordering en incasso

Wij hebben veel ervaring met terugvordering en verhaal en boeken mooie resultaten met onze slimme werkwijze.

sign-quality

Kwaliteitswaarborging

Gezien de razendsnelle ontwikkelingen en hervorming binnen het sociaal domein is het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning aan cliënten en burgers een constant proces.

hand-putting-virtual-target-board-arrow-which-print-screen-wooden-cube-business-achievement-goal-objective-target-concept

Doelmatigheid

In het sociale domein probeert de gemeente zoveel mogelijk een gevoel van eigen verantwoordelijkheid van inwoners en hun sociale omgeving te creëren.

Ons Portfolio

Wij zetten eerder in de verf...

Gemeente Rotterdam

Utrecht

Wat mensen zeggen

Referenties

Assem is van enorme waarde geweest voor de aanpak Werk of Meedoen in Zaanstad, omdat hij iedere keer weer het belang van de combinatie doelmatigheid (het gesprek over wat iemand kan) en rechtmatigheid (het gesprek over wat iemand moet) kan toelichten. Op alle niveaus! Hij maakt de praktische vertaalslag naar de betrokken medewerkers en denkt mee over ingewikkelde casuistiek. En heeft het "moeilijke"gesprek met inwoners zelf ook vaak genoeg gevoerd. Daarnaast adviseert hij op tactisch en strategisch niveau over de weg die ingeslagen moet worden. We hebben vaak goede gesprekken gevoerd over de aanpak en de richting. Mede dankzij Assem is de aanpak nu structureel geworden. Een topper om mee te werken!

1538154311610
Josine Emons

Projectleider expert maatschappelijke ontwikkeling bij Gemeente Zaanstad

Ik heb Assem leren kennen als een betrokken coördinator met veel kennis van de inhoud. Werkend in zijn projectgroep hebben we samen een groot aantal successen mogen realiseren, mede door de coördinatie die wij als medewerkers kregen. Assem laat je vrij als professional maar maakt vooraf wel heldere afspraken over de kaders. Hard op de inhoud en zacht op de relatie. Empathisch vermogen zonder daarbij het belang uit het oog te verliezen. Als coördinator is Assem voor ons als team de liaison geweest tussen de verschillende stakeholders en die verbindende rol is hem op het lijf geschreven.

1605789398337
Fatima Azarkani

Recruitment | Re-integratie | Training & Begeleiding

Assem speelde een belangrijke rol bij het organiseren van de succesvolle aanpak Meedoen of aan het werk. Assem kan uitstekend dienstverlening organiseren waarin zowel rechtmatigheid als doelmatigheid een plek heeft. Dat, in combinatie met een menselijke maar duidelijke bejegening, is de sleutel tot succes.

1516612671027
Lodewijk Kleijn

Strategisch Organisatieadviseur bij Gemeente Zaanstad

Ik heb een tijd met Assem mogen samenwerken. Assem was projectleider van het project van de gemeente Zaanstad werk of meedoen (Taskforce BUIG). Assem heb ik in deze tijd leren kennen als een zeer gedreven, enthousiaste en zeer vriendelijke collega. Ik was erg blij met zijn deskundigheid. Inhoudelijk is hij zeer sterk. Hij weet van de hoed en de rand binnen de wetgeving van de sociale zekerheid. Daarnaast is hij betrokken en denkt graag met je mee. Voor mij een goede leermeester en top collega!

download (57)
Bouchra Rechtmatig enZo

Handhavingspecialist & Trainer Handhaving PW. Project Werk of Meedoen bij gemeente Zaanstad.

Assem weet zijn brede kennis van wet- en regelgeving op het gebied van rechtmatigheid en opsporingsbevoegdheden inzake de WWB en de Awb inhoudelijk uitstekend toe te passen. Daardoor leverde hij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsslag die gemaakt is. Daarnaast is Assem een uitermate prettige en hoffelijke collega. Fijn om met hem gewerkt te hebben.

1562093805736
Arend V.

Regisseur Klachten en Burgerbrieven bij Gemeente Den Haag

Assem is a very pleasant colleague, he works well with different colleagues. He's punctual and an expert in his workfield. He has a strong opion, but there's also room for other expressions.

1520848826613
Helga Hermans

Leidinggevende WegWijs at Gemeente Roosendaal