Diensten

Consillium biedt een variëteit aan ondersteuning in het kader van sociaal-maatschappelijke dienstverlening.
Wij voorzien hierbij in deeldiensten zoals advies en ondersteuning, maar ook in de uitvoering van het volledig traject.

Thema onderzoeken

Met de inzet van kwalitatief en kwantitatief themaonderzoeken bieden we organisaties inzicht in de effecten van hun beleid.

Coaching

Via onze training en coaching kunnen we u helpen met het bereiken van uw individuele en persoonlijke doelen in het sociaal domein.

Huisbezoeken sociale zekerheid

We leggen hier huisbezoeken af en gaan sterk in gesprek voor het herkennen van achterliggende problematieken.

Fraude onderzoek

U kunt onze professionals door middel van detachering inhuren. Alle werkzaamheden worden dan uitgevoerd onder leiding van en volgens de protocollen van uw organisatie. 

Terugvordering en incasso

Wij hebben veel ervaring met terugvordering en verhaal en boeken mooie resultaten met onze slimme werkwijze.

Kwaliteitswaarborging

Gezien de razendsnelle ontwikkelingen en hervorming binnen het sociaal domein is het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning aan cliënten en burgers een constant proces.

Doelmatigheid

In het sociale domein probeert de gemeente zoveel mogelijk een gevoel van eigen verantwoordelijkheid van inwoners en hun sociale omgeving te creëren.

Consillium | Excellentie in dienstverlening

Thema onderzoeken

De handhavingsspecialisten van Consillium kunnen uw organisatie ondersteunen met het verrichten van thema onderzoeken zoals ‘kamerbewoning’ of ‘vermogen buitenland’. Onze aanpak bij thema-onderzoeken waarbij handhaving op de doelmatigheid wordt toegepast leidt altijd tot een winstgevend resultaat. 

Door de positieve en winst aantoonbare resultaten van onze onderzoeken kunt u als gemeente of organisatie grote besparingen realiseren.

Naast dat het vanzelfsprekend is dat we goede kwaliteit leveren, is goede dienstverlening bij ons de belangrijkste factor.

Wij creëren zoveel mogelijk een win-winsituatie  en hebben daardoor bij meerdere opdrachtgevers langdurige contracten. Nieuwe opdrachten krijgen wij vooral door  mond-tot-mondreclame, aanbevelingen via social media en positieve verwijzingen die op termijn weer vaste klanten worden.

                                                                                                              

Coaching

Heeft uw organisatie behoefte aan effectieve coaching? Onze juristen verzorgen opleidingen en  trainingen binnen het sociaal domein. Als handhavingsspecialist in het sociaal domein, is Consillium gespecialiseerd in het trainen van  handhavers, consulenten, toezichthouders, wijkcoaches werkzaam in sociale wijkteams en medewerkers van welzijnsorganisaties. De professional is en blijft daarbij verantwoordelijk voor zijn of haar casus.

We bieden op maat gesneden trainingen die uitermate geschikt zijn voor het aanleren en verbeteren van vaardigheden. Op basis van praktijkvoorbeelden gaan we gericht aan de slag. Tijdens de ontwikkeling van deze training wordt nauw samengewerkt met de organisatie. Wanneer cursisten de vaardigheden hebben aangeleerd of hebben aangescherpt leidt dat tot een effectievere en efficiëntere manier van werken.

Consillium | Excellentie in dienstverlening
Consillium | Excellentie in dienstverlening

Huisbezoeken sociale zekerheid

Onze handhavingsspecialisten kunnen uw organisatie ondersteunen bij het controleren van woonfraude.  De ervaring leert dat door belanghebbenden regelmatig de woon- en leefvorm anders wordt voorgesteld dan dat deze in werkelijkheid is. De bedoeling daarvan is om een (hogere) uitkering te ontvangen of te behouden die zij, indien zij de juiste informatie hadden verstrekt, niet zouden ontvangen. 

Met thuisbezoeken kunnen onze specialisten eventuele fraude snel constateren. Daarnaast weten onze specialisten als geen ander hoe huurders en andere belanghebbenden in dergelijke situaties aan te spreken en te adviseren.

Onze ervaring is dat er in de bijstand vaak uitkeringen ten onrechte worden verstrekt. Een groot deel van meldingen die consulenten aan ons doen leidt tot een aanpassing, dan wel beëindiging of intrekking van de bijstandsuitkering, hierdoor worden flinke besparingen gerealiseerd.

Fraude onderzoek

Het komt vaak voor dat gemeentes niet alert zijn op ‘fraudesignalen’ in de WMO. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat binnen de WMO een groot risico op misbruik en oneigenlijk gebruik is.

Onze specialisten kunnen op een professionele manier mogelijke signalen van onrechtmatigheid op zowel beleidsmatige als uitvoerende vlak detecteren en de gemeente adviseren met betrekking tot de aanpak van deze fraudesignalen.

Veel gemeenten kunnen uit zichzelf niet inschatten hoeveel fte zij moeten instellen voor de uitvoering van taken. Daarom is het een goed voornemen om onafhankelijke specialisten in te huren om de personele formatie te bepalen.

Onze handhavingsspecialisten kunnen uw organisatie steunen bij de handhaving van de Participatiewet en werken verder nauw samen met de gemeente. Kennisoverdracht is zo een vast onderdeel van onze werkzaamheden.

Consillium | Excellentie in dienstverlening
Consillium | Excellentie in dienstverlening

Terugvordering en incasso

Wij hebben veel ervaring met terugvordering en verhaal en boeken mooie resultaten met onze slimme werkwijze.

De professionals van Consillium hebben veel ervaring met terugvordering en op een heel slimme werkwijze boeken ze mooie resultaten. Wat we doen:

Kwaliteitswaarborging

De specialisten van Consillium staan voor deskundigheid en betrouwbaarheid waarbij de menselijke maat de overhand heeft. Alle specialisten hebben ruime ervaring met rechtmatigheid gecombineerd met kwaliteit op het gebied van het ondersteunen van groepsprocessen.

Het leveren van kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Dit blijkt uit het feit dat we al jarenlang dienstverlening mogen realiseren voor verscheidene organisaties op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid. Dit is een prestatie waar wij trots op zijn. 

Onze specialisten gaan altijd voor de beste oplossing. Werken met ons biedt altijd voordeel voor uw organisatie. Onze specialisten onderzoeken wat voor elk individuele client kwaliteit is en maken op basis van deze informatie een plan hoe deze kwaliteit geleverd gaat worden. Door de positieve resultaten van onze dienstverlening bespaart u al heel makkelijk fors op onze dienstbetoon.

Consillium | Excellentie in dienstverlening
Consillium | Excellentie in dienstverlening

Doelmatigheid

Consillium is al jaren dé handhavingsspecialist in het sociaal domein. Onze dienstverlening is specifiek gericht op de toeleiding naar werk waarbij handhaving van de re-integratie verplichtingen worden nageleefd.

Consillium staat voor een sociaal zekerheidsstelsel waar de dienstverlening binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het terrein van re-integratie centraal staat. Al onze re-integratie activiteiten worden doelmatig uitgevoerd en volgens de participatie wet. We onderzoeken de kansen, risico’s en (on)mogelijkheden op het terrein van re-integratie binnen het sociaal domein.

De specialisten van Consillium begrijpen dat Iedereen recht heeft op deelname in onze maatschappij. Werken en aan het werk blijven is niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend. Onze dienstverlening biedt daarom ondersteuning in de begeleiding van re-integratie cliënten. Toeleiding tot werk is hierbij het hoofd doel waarbij langdurig uitstroom wordt gecreëerd.